Ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποσκοπώντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα οικολογίας, τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), διοργάνωσε, Κυριακή 5 Ιουνίου, την «Ημέρα Ενέργειας». Η Ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στην αιολική ενέργεια και στο ποδήλατο και συνέπεσε και με τις εκδηλώσεις με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Δίπλα στο Κανάλι, στον παλιό και αναστυλωμένο Μύλο, ο Κωστής Φουντουλάκης εξηγούσε τον τρόπο της αρχικής του λειτουργίας ως αλευρόμυλος.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας