ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΑιτήσεις οικότροφων μαθητών για τη Μαθητική Εστία Σητείας

Αιτήσεις οικότροφων μαθητών για τη Μαθητική Εστία Σητείας

Από

Ημερομηνία

Εκ της Μαθητικής Εστίας Σητείας, ανακοινώνεται ότι δεχόμαστε αιτήσεις εισδοχής οικότροφων μαθητών για το Σχολικό Έτος 2016-2017, από Πέμπτη 25 Αυγούστου 2017 έως Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:30 όπως ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της Μ.Ε. Σητείας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εγγραφής στο Γυμνάσιο /Λύκειο

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο. Οι υποψήφιοι αλλοδαποί οικότροφοι θα υποβάλλουν και βεβαίωση ότι έχουν εμβολιασθεί για μολυσματικές νόσους

δ) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας των γονέων (επικυρωμένο)

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων

στ) Ειδικότερα για τις περιπτώσεις αλλοδαπών απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής θεωρημένη από τον αρμόδιο φορέα

 

Πρόσφατα άρθρα