Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΣυζήτηση για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών

Συζήτηση για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Στις 31 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Π.Δ/τος που αφορά στην αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. )

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δυνατότητα φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. )

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

4. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη», με τίτλο «Δράση 9.ii.1 Κέντρα Κοινότητας» για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

5. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη», με τίτλο «Δράση 9.iv.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

6. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση –αποκατάσταση υποδομών γηπέδου 5χ5 στην Π.Άμμο» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

7. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

8. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)

9. Απολογισμός έτους 2015, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)

10. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016, του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

11. Διοικητική αποβολή από δημοτικό ακίνητο (πρώην δημοτικής επιχείρησης ΜΙΝΩΣ) (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

12. Καταγγελία σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου (αναψυκτήριο) στη θέση «Απηγανιάς», στον Κουτσουρά της Τ.Κ. Σταυροχωρίου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

13. Διοικητική αποβολή του μισθωτή του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

14. Έγκριση προμήθειας οχήματος (περιπολικού) για τη Δημοτική Αστυνομία (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

15. Άρση της δωρεάν παραχώρησης ποσοστού 5% κυριότητας εξωλέμβιου κινητήρα σκάφους (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

16. Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο ΙΚΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

17. Εξέταση αιτήματος για τακτοποίηση χρέους από τέλη άρδευσης (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

18. Σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας για κάλυψη αναγκών άρδευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

19. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες ενταφιασμού στα κοιμητήρια» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

20. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

21. Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Προμήθεια αρδευτικών δεξαμενών Δ.Ε. Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα- Καρύδι» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

24. Έγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αγ.Ιωάννη, Σχινοκαψάλων & Ορεινού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κλπ Κοινοτική οδοποιία Κάτω Χωριού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού σε τμήμα του παραλιακού πεζόδρομου Γρα Λυγιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Μύρτου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

28. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Γρα Λυγιά» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

29. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

30. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παχείας Άμμου, στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Λασιθίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

31. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

32. Τροποποίηση της με αρ.252/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα