Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΟ Υπουργός απαντά ότι έχουν κατανεμηθεί ποσά πυροπροστασίας στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Υπουργός απαντά ότι έχουν κατανεμηθεί ποσά πυροπροστασίας στο Δήμο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Άμεσες ενέργειες για αποζημιώσεις, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Σελάκανο Ιεράπε­τρας», ο Υπουργός Εσωτερικών σημειώνει:

Εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από το νομοθετικό σώμα. Με Κοινή δε Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό­τησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ­λάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για τη χρηματοδοτική κά­λυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικεί­ων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έ­λεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2016 κατανεμήθηκε στους Δήμους με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15717/11-05-2016 απόφαση (Α.Δ.Α.:7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ) ποσό ύψους 16.890.000,00 ευρώ και στους Συνδέσμους αυτών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12471/13-05-2016 από­φαση (Α.Δ.Α.: 6ΜΔΕ465ΦΘΕ-ΝΩΡ) ποσό ύψους 1.510.000,00 ευρώ, σύμφωνα με πρόταση της Γε­νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Επιπροσθέτως, στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π., για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, κατά το έτος 2015 ποσό ύψους 399.810,00 ευρώ και κατά το έτος 2016 έως σήμερα ποσό ύψους 133.270,00 ευρώ.

 

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα