Να απομακρύνουν το δίκτυο σωλήνων για εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμων

φωτογραφία αρχείου

Ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι στις 30 Αυγούστου ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης των παρακάτω αναφερόμενων δρόμων και παρακαλούνται οι παραγωγοί που έχουν δίκτυο σωλήνων άρδευσης στις αναφερόμενες περιοχές, να τις απομακρύνουν, ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Όσοι επιθυμούν να περάσουν δίκτυο άρδευσης , κάθετα του δρόμου (εγκάρσια) , να προχωρήσουν στην κατασκευή του δικτύου τους , πριν από την έναρξη των εργασιών της ασφαλτόστρωσης , ώστε να μην προκληθούν ζημιές στον νέο ασφαλτόδρομο.

Περιγραφή περιοχής δρόμων προς ασφαλτόστρωση                      Μήκος m

α2&β7. Γιόθος Στρατάκη και φυτώρια Καπινιάρη.                          83

α5.  Κεντρί Μυλωνάκη.                                                               510

α8.         Κεντρί Καλαϊτζάκη.                                                               500

α9.         Κεντρί Λιαπάκη Μαρία.                                                        550

α10.       Παναγία Κοτσυφιανή.                                                          167

α11.       Υ275 Φυτώρια Βαρελάκη.                                                    600

α13.       Κάτω Χωριό Γεωργινές.                                                     1.000

β2.         Κεντρί Γαλυμιτάκη Ηρακλή.                                                 300

στ1.       Στόμιο Χαλασμένος (Δαφνολιά).                                          450