Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΧανιάΡεπορτάζΟ Δήμος Χανίων αναλαμβάνει την οικονομική και ταμειακή διαχείριση του ακριτικού δήμου...

Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει την οικονομική και ταμειακή διαχείριση του ακριτικού δήμου Γαύδου

Από

Ημερομηνία

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μέσω της οποίας ο δήμος Χανίων αναλαμβάνει την οικονομική και ταμειακή διαχείριση του ακριτικού δήμου Γαύδου, ο οποίος δεν διαθέτει οικονομική υπηρεσία, προχωρούν οι δύο δήμοι. Με βάση το περιεχόμενο της σύμβασης η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του δήμου Χανίων αναλαμβάνει για λογαριασμό του δήμου Γαύδου τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού, την τήρηση των απαιτούμενων λογιστικών βιβλίων, την εκκαθάριση δαπανών, την είσπραξη των εσόδων, τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση των δαπανών και τη σύνταξη του απολογισμού χρήσης 2016. Με βάση το περιεχόμενο της ίδιας σύμβασης οι υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου δήμου είναι:

Ο δήμος Χανίων θα αναλάβει δια της διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών, την υλοποίηση όλων των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του δήμου Γαύδου. Ο δήμος Γαύδου θα λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις δια των αρμοδίων οργάνων του. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για όλο το διάστημα της παρούσας δημοτικής περιόδου, ενώ με τη σύσταση υπηρεσιών από το δήμο Γαύδου η παρούσα σύμβαση αυτοδίκαια παύει να ισχύει. Στην ίδια σύμβαση αναφέρονται ειδικότερα οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων δήμων, ενώ για την ορθή εφαρμογή της συστήνεται τριμελής κοινή επιτροπή.

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα