Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΧανιάΡεπορτάζΈξυπνη διαχείριση Υδάτων στην Κρήτη

Έξυπνη διαχείριση Υδάτων στην Κρήτη

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου «Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων εφαρμογή στην Κρήτη – Smart Waters», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.

Βασικός στόχος του SmartWaters είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ευφυούς συστήματος που θα εξασφαλίζει συγχρόνως μία ορθολογική-αειφόρο-ποιοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, μέσω της βέλτιστης διανομής τους με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και συνεχή παρακολούθησης της ποιότητάς τους.

Το έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια με το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο θα αποδείξει την ωφέλεια και αποτελεσματικότητα ενός πλήρους αυτοποιημένου δικτύου υδάτων με χρήση τηλεμετρίας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που θα καταλήγουν σε προτάσεις για την διευκόλυνση των αποφάσεων του διαχειριστή.

Το έργο απευθύνεται τόσο στους λήπτες αποφάσεων και στους σχετικούς επιστήμονες όσο και στους τοπικούς διαχειριστές υδάτινων πόρων και καταναλωτές-πολίτες για μείωση του κόστους της ενεργειακής κατανάλωσης και στης σπατάλης πόρων καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων.

Μέχρι τώρα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας στα αντλιοστάσια του δικτύου ενώ σε βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι μελέτες ενεργειακής αυτονόμησης του δικτύου με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ψηφιοποίηση του μοντέλου υδραυλικής και ενεργειακής προσομοίωσης και το ευφυές μοντέλο διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις από όλους τους εταίρους, καθορίστηκαν οι επόμενες δραστηριότητες και προγραμματίστηκαν  ημερίδες συζήτησης – διαβούλευσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου στα Χανιά και στο Ηράκλειο όπου θα προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι σχετικοί φορείς της Κρήτης καθώς και οι καταναλωτές – πολίτες.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν : το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής εταίρος), ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), το Ινστιτούτο Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) -Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην σχετική ιστοσελίδα του έργου: www.smartwaters.gr

 

 

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα