Το εργοτάξιο στην περιοχή «Αδιάβατος» της Τοπικής Κοινότητας Περβολακίων επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ιωάννη Δρακάκη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Περβολακίων Ανδρόνικο Ζαχαράκη και τον επιβλέποντα του έργου Γιάννη Βιτσεντζάκη.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει:

α) την αντικατάσταση και ταφή όλων των μεταλλικών σωλήνων άρδευσης με τους οποίους δεσμεύεται το νερό – από το πηγάδι και τη γεώτρηση της περιοχής προς τις περιοχές της Τ.Κ. Περβολακίων, το Καλό Νερό και την Τοπική Κοινότητα Πεύκων της Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης,

β) την αντικατάσταση και υπογειοποίηση  PVC που μεταφέρουν το νερό προς τις περιοχές Καλό Νερό και Ανάληψη.

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων βρίσκει οριστική λύση το πρόβλημα της άρδευσης, που ταλαιπωρούσε χρόνια τις παραπάνω περιοχές λόγω των συχνών βλαβών στα εν λόγω δίκτυα με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού καθώς και εργατοώρες εξαιτίας των συχνών παρεμβάσεων για τη συντήρησή τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους που εξασφάλισε ο Δήμος Σητείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα τμήμα των συνολικών παρεμβάσεων στα δίκτυα άρδευσης του Δήμου τα οποία, έχουν ξεπεράσει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ.