ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΨυχοκοινωνική υποστήριξη για τις πιο ασθενείς ομάδες του πληθυσμού

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τις πιο ασθενείς ομάδες του πληθυσμού

Από

Ημερομηνία

Το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνεται σε οικονομικά ασθενείς ομάδες. Ήδη οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη λαμβάνουν κάποια τρόφιμα μέσω των Δήμων της Κρήτης.

Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπεται η λειτουργία συνοδευτικών μέτρων για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων που τώρα ξεκινούν. Η εκτέλεση του έργου ανετέθη κατόπιν υπογραφής της σύμβασης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης.

Οι υπεύθυνοι του Τμήματος του ΤΕΙ πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με τους αρμοδίους Αντιδημάρχους των Δήμων της Κρήτης για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων, με στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των συμμετεχόντων.

Στη συναντήθηκαν ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Τερζής, ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Ιωάννης Χλιαουτάκης και η Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Μαρία Παπαδακάκη.

Η κ. Παπαδακάκη εξήγησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι «οι δράσεις που προβλέπονται εντάσσονται σε τρία επίπεδα. Η μία δράση αφορά ψυχοκοινωνική υποστήριξη, που θα γίνει μέσα από συγκρότηση ομάδων ανθρώπων, που χρειάζονται θεραπευτικές- συμβουλευτικές παρεμβάσεις και θα συντονίζονται από κλινικούς ψυχολόγους ψυχοθεραπευτές σε κοινωνικά ζητήματα μείζονα, που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός αυτός. Η δεύτερη δράση αφορά βιωματικές ημερίδες. Σε ένα τρίτο επίπεδο σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, δηλαδή, ο κοινωνικός λειτουργός που στελεχώνει αυτή τη στιγμή τις κοινωνικές υπηρεσίες, βλέπουμε να έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με ζητήματα απορίας, ανθρώπων που έχουν ανάγκη βασικών αγαθών, υλική βοήθεια, αλλά κι άλλων συνοδών προβλημάτων.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Πρόσφατα άρθρα