Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 14.00, με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ιεράπετρας, για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής θα είναι ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός.