Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο προτείνει «τη συστράτευση όλων των φορέων του τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των επαγγελματικών ενώσεων της χώρας, προκειμένου να υλοποιηθεί».Επίσης, υπενθυμίζει ότι το ίδιο αίτημα είχε τεθεί τον Σεπτέμβριο του 2014 και τον Μάρτιο του 2015, με επιστολές των αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων και επιμελητηρίων της Δυτικής Κρήτης προς τις ελληνικές κυβερνήσεις.