Ιεράπετρα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας θα συνεδριάσει στην μικρή αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 8.30 με τα εξής θέματα:

  • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Παχειά Άμμο
  • Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016
  • Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
  • Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης Τ.Κ. Ορεινού.