Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20, παρατείνεται έως και τις  23-12-2016. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του υπομέτρου 6.1. παρέχονται στα τηλέφωνα:

  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2810 309301-303 &2810309223
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Λασιθίου: Τηλ. : 2841340514 & 2842341310
  • και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)  http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr