Προχωρά η διαδικασία υλοποίησης δύο σημαντικών έργων στο λιμάνι Ηρακλείου

Στη σχετική διαδικασία διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάθεση δύο νέων σημαντικών έργων για το λιμάνι του Ηρακλείου προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως το τέλος του έτους και να προχωρήσει η υλοποίησή τους.

 

Τα έργα υπεγράφησαν πρόσφατα από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή και είναι τα εξής:

– «Επισκευή έξαλου τμήματος Προσήνεμου Μόλου Λιμένος Ηρακλείου», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ.

– «Επισκευή-Συμπλήρωση θωράκισης Προσήνεμου Μόλου Λιμένος Ηρακλείου», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.

«Με την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων θα αναβαθμισθεί ο προσήνεμος μόλος, θα εξασφαλισθεί η προστασία του, η ασφάλεια του λιμένα και παράλληλα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων», τονίζει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.