Έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.942.130,00 ευρώ περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για το 2017, το οποίο εγκρίθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Οι πόροι για την εκτέλεση των έργων προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2017, την ΣΑΤΑ 2017, την ΣΑΤΑ Σχολείων 2017 καθώς και ιδίους πόρους.
Ιδιαίτερο δε βάρος, δίδεται στις επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών κτηριων, σχολικών κτηρίων και αθλητικών χώρων, αλλά και στις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων τόσο στα Χανιά όσο και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, στις κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων και στις επισκευές – συντηρήσεις – βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ.

Η “Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών λόγω θεομηνίας της Δημοτικής Αγοράς Χανίων” (προϋπολογισμού 13.594.600,00€), βρίσκεται στην “κορυφή” των έργων του τεχνικού προγράμματος, ενώ ξεχωρίζουν ακόμη το έργο της “Βελτίωσης προσβασιμότητας πεζών -ΑΜΕΑ ποδηλάτων, οχημάτων στους οδικούς άξονες Σκαλίδη – Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Ανδρέα Παπανδρέου & Ηρώων Πολυτεχνείου Έτους 2017-2018” ( προϋπολογισμού 1.000.000,00 €), το έργο της “Ανάπλασης ακτής Παπανικολή περιοχής Ν. Χώρας ( προϋπολογισμού 700.000,00), η επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού, προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ.

Στα συνεχιζόμενα από παλαιότερα χρόνια έργα περιλαμβάνονται εξάλλου τα: Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων, Επισκευή- επανάχρηση κτιρίων πλατείας Αγίου Τίτου, Αναδιαμόρφωση Πλατείας 1866, Συντηρήσεις ανακατασκευές παιδικών χαρών, παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους, ανάπλαση – αποκατάσταση – επισκευή οικίας Μίκη Θεοδωράκη, ασφαλτοστώσεις οδών, οδοποιία, κατασκευή πεζόδρομων, ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός Νεροκούρου, η ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Θερίσου, η επέκταση πυροσβεστικών κρουνών κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Εξάλλου, στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων για το 2017, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

*Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Χανίων.
Η δράση, συμφωνα με την σχετική εισήγηση, περιλαμβάνει τη δημιουργία γενικών εντύπων, τουριστικών χαρτών και λοιπών θεματικών εντύπων με ενημερωτικό υλικό που θα προβάλλει το τουριστικό προϊόν του Δήμου Χανίων και θα αναδεικνύει το ιστορικό, πολιτισμικό και φυσικό απόθεμα αυτού, σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (ελληνική και αγγλική).

* Βελτίωση και προώθηση της ψηφιακής εφαρμογής (application) τουριστικής πληροφόρησης και εμπλουτισμός τουριστικής διαδικτυακής πύλης (portal) του Δήμου Χανίων.
Η δράση περιλαμβάνει την αξιολόγηση και βελτίωση υφιστάμενης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και σχετικής με τον τουρισμό διαδικτυακής πύλης του Δήμου, οι οποίες παρέχουν παράλληλα τη δυνατότητα στον επισκέπτη πρόσβασης σε πληθώρα πληροφορίας τουριστικού ενδιαφέροντος για το Δήμο Χανίων, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις σύγχρονες τεχνολογίες.

* Πληροφοριακή σήμανση αξιοθέατων και μνημείων του Δήμου Χανίων.
Περιλαμβάνει τη σήμανση, κατεύθυνσης ή αποτύπωσης χρήσιμων πληροφοριών, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάδειξης και αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής, πλέον του γεγονότος ότι καλύπτει μια πάγια και εκπεφρασμένη ποικιλοτρόπως ανάγκη των κατά καιρούς επισκεπτών, στο πλαίσιο της ευρύτερης βελτίωσης αλλά και εμπλουτισμού των παρεχόμενων από μέρους του Δήμου Χανίων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

*Ξεναγήσεις ομάδων εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Χανίων. Η δράση περιλαμβάνει την παροχή από μέρους του Δήμου Χανίων υπηρεσίας που αφορά ξεναγήσεις ομάδων στην Παλιά Πόλη των Χανίων αλλά και σε άλλα σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Χανίων.

*Δημιουργία πολιτιστικού και εορταστικού στίγματος για την πόλη των Χανίων για τις γιορτές των Χριστουγέννων με στόχο την αξιοποίηση εκδηλώσεων για την προσέλκυση επισκεπτών εκτός της προβλεπόμενης τουριστικής περιόδου.
Η δράση αυτή στοχεύει στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της τουριστικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερου χρόνου εκτός της προβλεπόμενης , αξιοποιώντας εκδηλώσεις που διαδραματίζονται την περίοδο αυτή.

*Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον τουρισμό. Στο πλαίσιο της προσπάθειας διάνοιξης νέων τουριστικών αγορών με ταυτόχρονη ανάδειξη των σχετικών περιοχών, χαρακτηριστικών ή/και πλεονεκτημάτων του τόπου μας, δημιουργεί την ανάγκη για πραγματοποίηση δράσεων και διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση του προϊόντος των Χανίων.

*Φιλοξενία τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων, σε συνεργασία με φορείς του Νομού.
Περιλαμβάνει τη φιλοξενία, σίτιση ή/και μεταφορά τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων,που σχετίζονται με την προώθηση του τουρισμού, σε συνεργασία με άλλους φορείς του τουρισμού της περιοχής, στο πλαίσιο της εν γένει τουριστικής προβολής του Δήμου.

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ