Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει ότι η περίοδος οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-20, παρατείνεται  έως και τις 31-12-2016. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και τις 16-1-2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του υπομέτρου 6.1. παρέχονται στα τηλέφωνα:

  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: Tηλ. 2810309301-303 &2810309223
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ηρακλείου: Τηλ. : 2810309225 & 2810309229
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) Λασιθίου: Τηλ. : 2841340514 & 2842341310
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ρεθύμνου: Τηλ.: 2831343810 & 2831343807
  • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Χανίων: Τηλ. : 2821346530 &  2821346532

και στις ιστοσελίδες: