Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας κ. Ηλίας Νταραράς ανέφερε πως με απόφαση του Δημάρχου Ιεράπετρας έχει συσταθεί ομάδα εργασίας από 4 άτομα με σκοπό να καθοριστούν οι ακριβείς χρήσεις για τους κοινόχρηστους χώρους της Ιεράπετρας (πλατείες, πεζόδρομοι, τραπεζοκαθίσματα, κλπ.) και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα πρέπει η επιτροπή να παραδώσει ένα προσχέδιο του κανονισμού που θα περάσει από την επιτροπή ποιότητας ζωής και όλες τις αρμόδιες επιτροπές και να φτάσει στο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Αναφορά έγινε και στο ζήτημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προτείνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου που στο μέλλον, όπως είπε ο κ. Νταραράς, θα περάσει από το δημοτικό συμβούλιο.

Ν.Σ.