Στην επιβολή προστίμων για παραβάσεις λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου προχώρησε η δημοτική αρχή στα Χανιά.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε 19 παραγωγούς και υπαίθριους εμπόρους σε λαϊκές αγορές της πόλης καθώς μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε υπέρβαση της άδειας όσο αφορά τις διαστάσεις των πάγκων που υπήρχαν εμπορεύματα.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε κάθε ένα από τους παραβάτες ορίστηκε στα 300 ευρώ.