Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα:

 • Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πιστώσεων.
 • Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος και ειδών τροφίμων για το εργατοτεχνικό προσωπικό.
 • Έγκριση 2ου πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για την βελτίωση αγροτικών δρόμων.
 • Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων.
 • Έγκριση 2ου πρακτικού (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια εορταστικού στολισμού και υλικών δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Αχλαδίων.
 • Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.
 • Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led στο δημοτικό φωτισμό.
 • Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 25/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών/ δημοτικών κοινοτήτων.
melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα