Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΣτο Μακρύ Γιαλό συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας

Στο Μακρύ Γιαλό συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δημαρχείου Μακρύ Γιαλού, στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού. Θέματα συνεδρίασης:

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  • Έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  • 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
  • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της συνεχιζόμενης πράξης «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας», του Μέτρου 4- Υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»  (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)
  • Τροποποίηση της με αρ.72/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)
  • Διαγραφή τελών άρδευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
  • Διαγραφή τελών ύδρευσης δημοτικού κτιρίου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα