Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» Εμμ. Γεωργαλάκης προκηρύσσει την  πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά μήνες για  τους  μουσικούς, ενώ  για  οκτώ μήνες  για  τους  εικαστικούς, για  τον  καθηγητή  σκακιού  και  τον  δάσκαλο  παραδοσιακών  χορών.

ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά α/α θέσης)

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

Τ.Ε.  Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Πιάνο Eννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3
Τ.Ε.  Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Κιθάρα Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
Τ.Ε.   Μουσικός Καλλιτέχνης        ειδικότητα  : Μονωδία –Χορωδία          Ωδική Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2
Τ.Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα :            Διδασκαλία   θεωρητικών Εννιά(9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2
Δ.Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Παραδοσιακών Οργάνων (λύρας  και  μπουζουκιού) Εννιά(9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3
Δ.Ε.  Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Μονωδία  –  Τραγούδι (Μουσικό  Θέατρο) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
Τ. Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Φλάουτο

 

Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

Τ.Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Πνευστά(ξύλινα όργανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
Τ.Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:  Πνευστά(χάλκινα όργανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης          1
Δ.Ε. ή  Υ.Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης (Εμπειροτέχνης)    ειδικότητα:  Κρουστά (Ντραμς-τύμπανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης        1
Δ.Ε. Μουσικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Μουσική  τεχνολογία Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης         1
Δ.Ε. Εικαστικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:

Αγιογράφος

 

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2

 

 

Δ.Ε. Εικαστικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα:

Ζωγράφος

Οκτώ (8) μήνες     από την υπογραφή της σύμβασης 2

 

 

Π.Ε. Εικαστικός Καλλιτέχνης     ειδικότητα: Γλύπτης -Κεραμίστας Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

 

Δ.Ε. Καθηγητής  σκακιού Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

Δ.Ε. Δάσκαλος  παραδοσιακών  χορών Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1