«Μηδενικές καταβολές» ορίζει η υπαρ. 85 /2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας για το χρέος δανειολήπτριας σε τρεις τράπεζες και σε τρία δάνεια συνολικού ποσού 27.542,13 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών την 10-05-2019.