Ο δρόμος σύνδεσης Καλού Χωριού – Κριτσάς

Εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση έγινε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου, λόγω της εκπνοής της σχετικής προθεσμίας για υποβολή πρότασης, για την ένταξη του έργου ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου από τον Αγιο Σίλα (Καλοχωριανό) ως τον κάμπο της Κριτσάς.

Η Τεχνική Υπηρεσία έκανε αγώνα δρόμου για την σύνταξη της μελέτης ενώ παράλληλα η Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς προέβη σε αντίστοιχο αγώνα δρόμου για τη συγκέντρωση των υπευθύνων δηλώσεων παρόδιων ιδιοκτητών γης ώστε να εξασφαλιστεί με δήλωσή τους η συναίνεση τους ώστε να εξασφαλιστεί ενιαίο εύρος 6,5 μ. για το δρόμο σε όλο το μήκος του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενέκρινε τρία πράγματα:

– Την έγκριση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, αφού προέκυψε στην πορεία με τη γνωστοποίηση της δυνατότητας χρηματοδότησής του από κονδύλι του ΠΕΠ Κρήτης.

– Την υποβολή της πρότασης για ένταξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης 2014 – 2020.

– Την έγκριση της ίδιας της μελέτης που θα υποβληθεί.

Το έργο, είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 850.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) και είναι ανταγωνιστικό. Συμφωνώντας το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα για τα παραπάνω,  τονίστηκε ότι πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας που διασχίζει ένα μεγάλο ελαιώνα και συνδέει απευθείας τις περιοχές Καλού Χωριού και Κριτσάς.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ