Πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα στα Χανιά

φώτο αρχείου

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που συνέβησαν στην περιοχή των Χανίων στις 26 Οκτωβρίου.

Στα 5,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τις αποζημιώσεις που θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που συνέβησαν στην περιοχή των Χανίων στις 26 Οκτωβρίου 2017.

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που συνέβησαν στην περιοχή των Χανίων  στις 26 Οκτωβρίου 2017 και προέκυψε ότι η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζημιών καταγράφεται στα Χανιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ενώ η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 37.164 ευρώ.

Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων κινδύνων σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεων – μέλη τα οποία εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,8% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως».

Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους του καλυπτομένου κινδύνου, έφτασαν τις 350.000 για το βιομηχανικό κλάδο (μια περίπτωση), για τον εμπορικό κλάδο η μέση ζημιά ήταν 26.135 και η πρόβλεψη αποζημίωσης για τις 72 περιπτώσεις που δηλώθηκαν είναι 1.881.721 ευρώ, για κατοικίες η μέση ζημιά είναι 13.357 ευρώ και δηλώθηκαν 24 κατοικίες με πρόβλεψη αποζημίωσης 320.562 ευρώ ενώ η μέση ζημιά για 44 ξενοδοχεία ήταν 61.089 και η πρόβλεψη αποζημίωσης φτάνει στα 2.687.910 ευρώ.