Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΜεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής...

Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π.) προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Ορισμός υπολόγων – Ορισμός ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού.

– Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων οικ. έτους 2017.

–  Έγκριση  πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς, αξιολόγηση Οικονομικής προσφοράς, ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας:  «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου για το έτος 2018-19».

Σχετική πρόσκληση απεύθυνε ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Λαντζανάκης.

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα