Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΥπογράφεται η μελέτη για την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ, λήψη άμεσων μέτρων

Υπογράφεται η μελέτη για την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ, λήψη άμεσων μέτρων

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), μέσω της αρμόδιας  Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών ‘Εργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ. θα υπογραφεί η σύμβαση της μελέτης οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ με προεκτιμώμενη αμοιβή 499.668,99 € και ποσό σύμβασης 232.438,00 € με ΦΠΑ.  Η εκπόνηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 23-5-2017 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Η σύμβαση θα υπογραφεί στα γραφεία της Δ/νσης Συγκοινωνιακών ‘Εργων του ΟΑΚ ΑΕ, μεταξύ του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΑΚ και του εκπροσώπου του αναδόχου που είναι η ένωση οικονομικών φορέων: 1) «A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.», και 2) «ΕΜΒΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση επί μέρους μελετών κατά τμήματα στον ΒΟΑΚ με ιεράρχηση προτεραιοτήτων

α) για την λήψη άμεσων μέτρων βελτίωσης οδικής ασφάλειας, όπως διορθώσεις – συμπληρώσεις σήμανσης – ασφάλισης , αντιολισθηρά οδοστρώματα κυκλοφορίας , κλαδοκοπές, κ.α.),

β) αναθεωρήσεων ορίων ταχύτητας κατά τμήματα,

γ) διορθώσεων επικλίσεων οδοστρωμάτων

δ) απορροών ομβρίων νερών,

ε) αποκαταστάσεις ευστάθειας πρανών κ.α..

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται συνολικά σε  12 μήνες με τμηματική παράδοση των άμεσων μέτρων οδικής ασφάλειας σε 6 μηνες. Οι εργασίες που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης αυτής θα προταθούν για υλοποίηση με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της οδικής ασφάλειας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για την Δ.Σ.Ε. του ΟΑΚ ΑΕ. Γ. Αγαπάκης

Για τον ΟΑΚ ΑΕ  Καζάσης Φώτης Δ/νων σύμβουλος                                       

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα