Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΘα παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν

Θα παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ το ετήσιο κόστος των Δήμων της χώρας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται πως αν εφαρμόσουν προγράμματα μείωσης, η εξοικονόμηση θα είναι της τάξης του 50%.
Ένα σημαντικό κομμάτι των δαπανών αυτών αφορά και την Κρήτη. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς το ενεργειακό κόστος που υπάρχει από την λειτουργία των δομών των Δήμων και της Περιφέρειας, είναι δεδομένο πως είναι σημαντικό και η εξοικονόμηση πόρων μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα παραγωγής ενέργειας θα βοηθούσε σημαντικά στη μείωση του κόστους για τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και τους πολίτες.
Στη λογική αυτή, η Περιφέρεια Κρήτης αναζητά με στοχευμένο τρόπο να υλοποιήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποιώντας τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, που θα λειτουργούν στην λογική του ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, αλλά και τη νομοθεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που αφορά το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων- Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε και θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα για έγκριση κι από τους 24 Δήμους του νησιού, μια προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Κρήτης. Το «Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών» και το «Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων» θα εκπονήσουν το ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για τους Δήμους και την Περιφέρεια.

Οι τρεις φάσεις
Σε πρώτη φάση και σε διάστημα δυο μηνών η ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης θα καταγράψει και θα αναλύσει τα ηλεκτρικά φορτία των περιφερειακών κτηρίων, των δημοτικών κτηρίων και υποδομών, με σκοπό να τεκμηριωθεί το ενεργειακό προφίλ των αναγκών και να καθοριστούν τα επιθυμητά όρια εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών συστημάτων, για την Περιφέρεια Κρήτης και κάθε Δήμο, και με τη συνδρομή από την εκάστοτε τεχνική υπηρεσία ή άλλο αρμόδιο προσωπικό.
Σε επόμενη φάση, που εκτιμάται πως θα διαρκέσει ένα τετράμηνο, θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν καταγεγραμμένα δεδομένα ενεργειακών απαιτήσεων, αλλά και στοιχείων που αφορούν στη δυνατότητα χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σε κτίρια, οικοπεδικές εκτάσεις ιδιοκτησίας του δήμου κά. από κάθε περιφερειακή και δημοτική ενότητα. Παράλληλα θα μελετηθεί το ηλιακό δυναμικό της κάθε περιοχής και θα χωρομετρηθούν τα προτεινόμενα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Στην τρίτη φάση, που θα διαρκέσει επίσης ένα τετράμηνο, θα γίνει συνολική παρουσίαση των συμπερασμάτων με αναλυτική τεχνική περιγραφή των έργων ανά περιφερειακή ενότητα και ανά δημοτική ενότητα, στην οποία θα παρουσιάζονται η θέση, το μέγεθος και οι απαραίτητοι δείκτες κάθε προτεινόμενου ενεργειακού συστήματος. Η τεχνική περιγραφή θα συνοδεύεται από την οικονομοτεχνική ανάλυση των ενεργειακών έργων και τη σύνταξη του προϋπολογισμού ανά έργο, ανά περιφερειακή και δημοτική ενότητα.

Τα έργα
Τέλος, η ομάδα έργου, όπως προβλέπει η προγραμματική σύμβαση, που θα υπογράψουν Περιφέρεια, Δήμοι και ΤΕΙ, θα συνδράμει με όλες τις απαιτούμενες συμβουλευτικές και τεχνικές δράσεις τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, των ενεργειακών εκείνων έργων, που θα αποφασίσουν η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι, ότι θα προχωρήσει η κατασκευή τους.
Οι δράσεις αυτές και τα έργα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον σχετικό οδηγό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που αφορά το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των Δήμων και της Περιφέρειας και των ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το σύνολο των παραπάνω εργασιών θα οδηγήσει την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους της Κρήτης στη δυνατότητα να εντάξουν στα έργα τους την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων τους, αλλά και στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, συνεισφέροντας στην μείωση των αέριων ρύπων.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα