Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

– «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων  σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018». Eισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

– «Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018»(χωρίς τεκμηριωμένο αίτημα). Eισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη

– Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού  4ου τριμήνου έτους 2017. Εισηγητής: Μαρίνα Φανουράκη.

– Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Ιεράπετρας» (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής & οικονομικής προσφοράς). Εισηγητής: Μαρία Πετράκη

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Θεοδόσιος Καλαντζάκης.