Στις 21 Φεβρουαρίου η Γενική συνέλευση του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου καλεί τα μέλη του σωματείου σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στις 18:00, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου (Λευκών Ορέων 3), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7, 8, 9, 10, 15 του καταστατικού.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων, ταμειακός απολογισμός, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης του έτους 2017
  2. Ενημέρωση των μελών για τη δημιουργία ορειβατικού καταφύγιου
    3. Οποιοδήποτε θέμα και προτάσεις σχετικά με την δράση του σωματείου τεθεί από τα μέλη προς συζήτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συλλόγου, δηλαδή εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους μέχρι και την ημερομηνία της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του καταστατικού.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο