Συμπληρωματική απαλλοτρίωση ακινήτων για το τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στα πλαίσια εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων αρμοδιότητάς της ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί άμεσα στην αναγκαστική συμπληρωματική απαλλοτρίωση των ακινήτων που εικονίζονται στο κτηματολογικό διάγραμμα ιδιοκτησιών που θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας και απαιτούνται για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. Ηρακλείου – Σητείας στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι – Σκοπή».

Και για τους λόγους αυτούς προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η απαλλοτρίωσή τους, για λόγους δημόσιας ωφέλειας για τα ακόλουθα:

α. Να υποβάλλουν αίτηση/ δήλωση στην Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής – Παναγή Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα Αττικής ΤΚ 17676, ότι επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 ΦΕΚ Α΄ 17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας τους.

β. Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημοσίου συμφέροντος.

γ. Να προβούν στον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση/ συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλομένων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριούμενων ακινήτων τους.