Προσλήψεις στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης Σητείας

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), που εδρεύει στην οδό Μελίνας Μερκούρη 11στη Σητεία, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας (ο Στρατής Καλογερίδης), διδασκαλία ειδικών μαθημάτων μουσικής » συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30-06-2018.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • Καλλιτεχνικός διευθυντής-μουσικός
  • Καθηγητής πιάνου
  • Καθηγητής κιθάρας
  • Επιμελητής πιάνου