Εργασίες απόξεσης της ασφάλτου σε δρόμους του Αγίου Νικολάου (βίντεο)

Εργασίες απόξεσης της ασφάλτου σε δρόμους του Αγίου Νικολάου έχουν ξεκινήσει από το μεσημέρι τα μηχανήματα ώστε στη συνέχεια να τοποθετηθεί νέα.