Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων Νοσοκομείου

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2ας Μαρτίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δημ. Μετοχιανάκης συντ. Ιατρός

Αντιπρόεδρος Σοφία Καραμανώλη Δικηγόρος

Γραμματέας Καίτη Κοζύρη συντ. Συμβολαιογράφος

Ταμίας Ιωάν. Μπέρκοβιτς συντ. Ιατρός

Μέλη: Πρωτ. Γεώργιος Τζάβλας, Μιχ. Σταυρακάκης και Μανούσος Πεδιαδίτης.