Με θέμα τη βελτίωση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και του σημείου συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο. Αφορμή για τη σύσκεψη έδωσε σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην οποία πριν από διετία περίπου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου απέστειλε προς έγκριση το φάκελο για τους περιβαλλοντικούς όρους, για τη χωροθέτηση του «Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» που έχει διαμορφωθεί στη βόρεια πλευρά του ΧΥΤΑ. Με αυτή την προϋπόθεση θα μπορέσει να λειτουργεί στο συγκεκριμένο χώρο ο ΣΜΑ των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, απ’ όπου παραλαμβάνονται από συμβεβλημένο εργολάβο και μεταφέρονται πλέον σε τακτική βάση, στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου, είπε ο αντιδήμαρχος.

«Προσπάθειά μας είναι να προβούμε στις παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί άψογα», είπε ο κ. Μασσάρος, εξηγώντας ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έστω και ύστερα από μια διετία, απάντησε στο αίτημα του Δήμου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΣΜΑ ανακυκλώσιμων, υποδεικνύοντας παράλληλα διάφορα ζητήματα που αφορούν συνολικά τη λειτουργία του χώρου στο ΧΥΤΑ».

Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν εστιάζουν στη σωστή διαχείριση των στραγγιδίων, που πρέπει να συγκεντρώνονται σε δεξαμενή και να επιστρέφουν στο κύτταρο κ.ο.κ. Επίσης αφορούν την εκτόνωση (και καύση) του βιοαερίου που προκύπτει από την αποσύνθεση του τεράστιου όγκου οργανικής ύλης που βρίσκεται θαμμένη στο κύτταρο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει τέτοια εφαρμογή, είπε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Σπύρος Μασσάρος. Άλλη πρόνοια που θα τεθεί σε εφαρμογή είναι η απολύμανση των τροχών των απορριμματοφόρων κάθε φορά που θα εξέρχονται από το κύτταρο του ΧΥΤΑ, αφού έχουν εναποθέσει τα απορρίμματα που μεταφέρουν.

Ακόμη, μόλις η Υπηρεσία Καθαριότητας εξασφαλίσει πρόσθετο προσωπικό με τις προσλήψεις που δρομολογεί, εργάτες θα εργαστούν για να περισυλλέξουν το πλήθος των πλαστικών σακουλών και άλλων απορριμμάτων που έχουν διασκορπιστεί από τον άνεμο περιμετρικά του ΧΥΤΑ, για να καθαριστεί ο περιβάλλων χώρος ο οποίος υφίσταται υποβάθμιση και εξ αυτού του λόγου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ