Θετική έκβαση φαίνεται να έχει η διαδικασία πρόσκλησης «επιλαχούσης» κοινοπραξίας για την υποκατάσταση του εργολάβου που εγκατέλειψε την ολοκλήρωση της κατασκευής της κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου, δηλώνοντας σχετική αδυναμία για οικονομικούς λόγους.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Δημήτρης Κουνενάκης, σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Έγινε κλήση διαδοχικά στις αμέσως επόμενες εταιρείες, κατά σειρά κατάταξης του μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορούσε το έργο, οι οποίες είχαν προσφέρει μικρότερες εκπτώσεις και τελικά η τέταρτη στην κατάταξη επιχειρηματική σύμπραξη με τη Δομική Κρήτης Α.Ε., αποδέχθηκε και, πιθανότατα, θα είναι αυτή που θα υποκαταστήσει τον αποχωρήσαντα εργολάβο, αναλαμβάνοντας την ολοκλήρωση των εργασιών με την έκπτωση και τους όρους της σύμβασης την οποία είχε υπογράψει ο πρώτος.

Υπενθυμίζουμε ότι το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που είχε υπογράψει ο αποχωρών εργολάβος ήταν ύψους περίπου 1.200.000 ευρώ και είχε αναλάβει το έργο προσφέροντας έκπτωση 47%. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει τέλη Μαΐου 2017. Είχε ζητήσει και έλαβε παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τέλος Μαΐου 2018 και επιπλέον ήταν υπό καθεστώς «ειδικής πρόσκλησης» από τον ΟΑΚ, γιατί διαπιστωνόταν καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών.

Οι εργασίες που έπρεπε να εκτελέσει στη γέφυρα ήταν κάποια πεζοδρόμια, ρύσεις από σκυρόδεμα με επικρίσεις, ένα ανταγωνισμό, δύο ασφαλτικά και στηθαία ασφαλείας.

Οι «περιπέτειες» και η κακοδαιμονία που διέπει τη συγκεκριμένη γέφυρα δεν έχουν τελειωμό… Ο πρώτος εργολάβος είχε κηρυχθεί έκπτωτος, ο δεύτερος «ολοκλήρωσε» το βασικό κορμό της γέφυρας, ο δε τρίτος απέτυχε να ολοκληρώσει κάποιες συμπληρωματικές εργασίες. Να ευχηθούμε, ο τέταρτος εργολάβος που θα αναλάβει τώρα να είναι ο τελευταίος και να ολοκληρώσει το πολύπαθο έργο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ