Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη φιλική αναμέτρηση ΑΕ Νεάπολης-ΠΟΑ, πατώντας την εικόνα που ακολουθεί.
ΑΕΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΠΟΑ_ΦΙΛΙΚΟ_18-8-18