Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  τον  μήνα  Αύγουστο  του 2018

  • Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο       29.980
  • Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη     2.469
  • Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών                 32.449

H συνολική κίνηση εμφανίζει μείωση έναντι του Αυγούστου του 2018 κατά 6,3%.

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το μήνα Αύγουστο  είχαν ως αποτέλεσμα μικρής διάρκειας διακοπές στη λειτουργία του Δρυμού.