Συνάντησα ξανά τον Αυστριακό βαρόνο Dr Johann Caspar Kellersperg, αυτόν που έχει αγοράσει και αναπαλαιώσει τρεις παλιούς ανεμόμυλους μεταξύ Πάνω Λούμα και Σκινιά. Μετά από κάθε συνάντησή μας σκέφτομαι ότι… πιο Κρητικός δεν γίνεται. Έχει αγαπήσει πάρα πολύ το Μεραμπέλλο και αυτό φαίνεται σε κάθε κουβέντα του. Τον ρώτησα αν είχε να διαλέξει μεταξύ του τεράστιου πύργου που διαθέτει στην Αυστρία και των απλών μύλων του Μεραμπέλλου και χωρίς δισταγμό η απάντησή του ήταν: «Οι μύλοι μου είναι ένα έργο ζωής που με κάνει και νοιώθω πολύ όμορφα».

Οι 2 από τους 3 μύλους έχουν και τα φτερά τους και έτσι, εκτός από την ομορφιά που δίνουν στα μάτια μας και στο τοπίο, παράγουν και ρεύμα που καλύπτει, με περίσσευμα, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ξεχωριστή είναι η ομορφιά τους αν τους αντικρίσετε φωτισμένους τη νύχτα. Κάθε νύχτα.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί και το ιστορικό έμβλημα της οικογένειας του βαρόνου. Η όλη επένδυση έχει αξιοποιήσει όλη την περιοχή και οι ανεμόμυλοι σίγουρα θα αποτελέσουν ένα σημαντικό αξιοθέατο για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες του Πάνω Μεραμπέλλου.
ΛΕΩΝ. Κ.