Μια νέα, άκρως πρωτοποριακή συνεργασία αναπτύσσεται μεταξύ των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων της Κρήτης Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (για Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι) και Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. (Χανιά), του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ι.Τ.Ε., του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Tierra Environmental.

Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία δυο αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων διαχωρισμού αστικών απορριμμάτων, μια συνεργασία σταθμό στο πνεύμα της προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας η οποία προβλέπει την εγκατάσταση της ρομποτικής μεθόδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Ανακύκλωσης Αστικών Απορριμμάτων – ΑΝΑΣΑ και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομία «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», προϋπολογισμού 950.000 ευρώ με χρηματοδότηση από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τον Ιανουάριο του 2019 προβλέπεται να τοποθετηθούν τα δυο ρομποτικά συστήματα, ενώ ένα τρίτο, θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ι.Τ.Ε. με σκοπό να επιδιορθώνει άμεσα πιθανές δυσλειτουργίες που θα εντοπίζονται στην πράξη. Το καλοκαίρι του 2019, αναμένεται και τα δυο συστήματα να είναι σε πλήρη λειτουργία.

Στην παρουσίαση του προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Βασίλης Λαμπρινός, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας, ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Χάρης Μαμουλάκης, ο Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ Γιάννης Κουτράκης, ο Δ/ντης Εργοστασίου Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης ΔΕΔΙΣΑ Κώστας Πατεράκης, καθώς και ο συντονιστής του προγράμματος Νικήτας Μαυράκης.

Τόσο ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, όσο και ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας αναφέρθηκαν στη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα κορυφαία επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και τα πολύπλευρα οφέλη που αυτή προσφέρει στην κοινωνία της Κρήτης, ενώ οι επικεφαλής των φορέων διαχείρισης Χάρης Μαμουλάκης και Γιάννης Κουτράκης τόνισαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που δίνει στους φορείς το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα, καθώς και στην εναρμόνισή του με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης. Από την πλευρά τους ο Δ/ντης Εργοστασίου Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ Κώστας Πατεράκης, καθώς και ο συντονιστής του προγράμματος Νικήτας Μαυράκης αναφέρθηκαν στα τεχνικά σημεία και τις λεπτομέρειες που καθιστούν τα συγκεκριμένα ρομποτικά συστήματα ιδιαίτερα αποτελεσματικά και λειτουργικά, καθώς και στον βαθμό βελτίωσης της διαδικασίας διαχωρισμού που αναμένεται να προκύψει.

 

Ο συγκρητισμός στην πράξη

Με βάση το πρόγραμμα, θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας απορριμμάτων, δυο αυτόνομα ρομποτικά συστήματα αναγνώρισης και διαλογής συγκεκριμένων ανακυκλώσιμων προϊόντων (όπως PET, HDPE, PP, PS, Tetrapack, κτλ.), τα οποία θα εγκατασταθούν σε δύο βιομηχανίες επεξεργασίας απορριμμάτων, στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ε.Σ.Δ.Α.Κ. και Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί:

  • Μείωση κινδύνων για την υγεία του προσωπικού στο στάδιο της διαλογής.
  • Βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας διαλογής των απορριμμάτων.
  • Αυξημένη εξαγόμενη ποσότητα.
  • Υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης, λόγω της τακτικής του «πιασίματος» (98-99%)  αντί του «φυσήματος» (>93-95%).

Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ακολουθεί τον Εθνικό και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ και έχει ως στόχους – ορόσημα για το 2020:

  • Τη δραστική μείωση των κατά κεφαλή παραγόμενων αποβλήτων,
  • Την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίησή τους και στην ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιο-αποβλήτων, η οποία να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ),
  • Την ανάκτηση ενέργειας, η οποία να χρησιμοποιείται όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και
  • Την υγειονομική ταφή, ως τελευταία, όμως, επιλογή, με στόχο να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.