Η αντικατάσταση των πυλώνων στο κολυμβητήριο Αγ. Νικολάου

Κονδύλι 25.000 ευρώ προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2019 του Πολιτιστικού-Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου για την αντικατάσταση των πυλώνων του Κολυμβητηρίου.

Ως γνωστόν οι πυλώνες φωτισμού του Κολυμβητηρίου έχουν υποστεί διάβρωση και από τη μελέτη που εκπόνησε η Τ.Υ. του Δήμου προκύπτει ότι η δαπάνη επισκευής τους είναι πολύ υψηλή. Για τούτο, όπως είπε ο αντιδήμαρχος Χάρης Αλεξάκης, κρίθηκε πιο πρόσφορο και συμφέρον η αντικατάστασή τους από νέους. Αλλά τόνισε ότι η προμήθεια και εγκατάσταση νέων πυλώνων φωτισμού απαιτεί την εκπόνηση νέας μελέτης.

Ν.Τ.