Από τις αρχές του χρόνου έως σήμερα, οι αρμόδιες αρχές, κυρίως υπηρεσίες πολεοδομίας των Δήμων έχουν εκδώσει τουλάχιστον 160 άδειες για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. Από αυτές 42 νέες άδειες αφορούν την ανέγερση ξενοδοχείων, 44 άδειες εκσυγχρονισμών ξενοδοχείων, 31 άδειες επεκτάσεων, 20 εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και 23 άδειες που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα.

Αναφέρεται ότι πρωταγωνιστική θέση καταλαμβάνει η Κρήτη με 37 συνολικά άδειες και εγκρίσεις και ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η «Λήδρα Τουριστική» Α.Ε. και η «Mirum» Α.Ε.

Λ.Κ.