Εργασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή γύρω από τον ελαιώνα

Ξεκίνησαν σήμερα από την οδό Γουρνιών εργασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων υδάτων, στην περιοχή γύρω από τον ελαιώνα του Αγίου Νικολάου. Το έργο υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών.

Λ.Κ.