Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην Αίθουσα “Αντώνης Στρατάκης” της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με θέμα «Συζήτηση για την εξέλιξη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Νομό Λασιθίου γενικότερα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για την Ανωτατοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης».

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω δημοσιοποίησης του πορίσματος που αφορά στις σχολές και τα τμήματα του νέου Πανεπιστημίου στο οποίο θα μετεξελιχθεί το ΤΕΙ Κρήτης.

Την πρόσκληση απηύθυνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης.