Ο Δήμος Σητείας για τη χορήγηση στοιχείων 20ετίας για τα ακίνητα που αρδεύονται

Από το Δήμο Σητείας ύστερα και από  επαφή που είχαμε με τα γραφεία του Κτηματολογίου στη Σητεία ανακοινώνεται ότι δεν υπάρχει η  δυνατότητα χορήγησης στοιχείων 20ετίας με βάση τα οποία να αποδεικνύεται η χρησικτησία ακινήτων τα οποία αρδεύονται προκειμένου να δηλωθούν  στο Κτηματολόγιο.

Παρακαλούνται οι δημότες να μην προσέρχονται  στα γραφεία μας να ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ