Από το Δήμο Σητείας ύστερα και από  επαφή που είχαμε με τα γραφεία του Κτηματολογίου στη Σητεία ανακοινώνεται ότι δεν υπάρχει η  δυνατότητα χορήγησης στοιχείων 20ετίας με βάση τα οποία να αποδεικνύεται η χρησικτησία ακινήτων τα οποία αρδεύονται προκειμένου να δηλωθούν  στο Κτηματολόγιο.

Παρακαλούνται οι δημότες να μην προσέρχονται  στα γραφεία μας να ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ