Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΟ Δρήρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο Δρήρος, στη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2019, αποφάσισε την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου Αναπήρων και θυμάτων πολέμου 4 στη Νεάπολη

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι :

  1. Απολογισμός έργου Δ.Σ. κατά το έτος 2018.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2018.
  3. Έγκριση Προγράμματος και Προϋπολογισμού του έτους 2019.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη του Π.Ο Δρήρος που είναι ταμειακώς εντάξει*.
*Σύμφωνα με το εν ισχύ Καταστατικό, ένα μέλος είναι ταμειακώς εντάξει εφόσον έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του, έως το 2018. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Συλλιγάρδος                  Στάθης Φαϊτάκης