Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο Δρήρος, στη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2019, αποφάσισε την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου Αναπήρων και θυμάτων πολέμου 4 στη Νεάπολη

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στο ίδιο μέρος.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι :

  1. Απολογισμός έργου Δ.Σ. κατά το έτος 2018.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2018.
  3. Έγκριση Προγράμματος και Προϋπολογισμού του έτους 2019.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη του Π.Ο Δρήρος που είναι ταμειακώς εντάξει*.
*Σύμφωνα με το εν ισχύ Καταστατικό, ένα μέλος είναι ταμειακώς εντάξει εφόσον έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του, έως το 2018. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Συλλιγάρδος                  Στάθης Φαϊτάκης