Μια ακόμα λάθος προσέγγιση του θέματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Λασιθίου μαρτυρεί το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο τη διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης.

Το πόρισμα σε ότι αφορά το νομό κάνει λόγο για Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Σχολή Καλών Τεχνών με την δημιουργία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, χωρίς να αποσαφηνίζει τα απαραίτητα και προκαλώντας για άλλη μια φορά αντιδράσεις. Η παρουσίαση της πρότασης όχι μόνο δεν είναι σαφής, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια για αρνητικές ερμηνείες.

Το αξιοσημείωτο όμως είναι πως σε ότι αφορά το Λασίθι υπάρχουν και δύο υποσημειώσεις με αστερίσκους. Η πρώτη αναφέρεται στο τμήμα της Σητείας. Εκεί η υποσημείωση αναφέρει πως «η επιτροπή σημειώνει ότι η λειτουργία του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στο Ηράκλειο, δίπλα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα προσέδιδε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στην ανάπτυξη και τις εκπαιδευτικές / ερευνητικές δράσεις του Τμήματος». Είναι προφανές πως αυτή η άποψη ενισχύει την αντίληψη που καλλιεργείται επί σειρά ετών και λέει πως το Τμήμα θα πρέπει να μεταφερθεί στο Ηράκλειο. Προφανώς, στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου και της διασύνδεσης με την Ιατρική Σχολή, ουδείς μπορεί να πει πως δεν είναι λογικό επιχείρημα. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, για να μπορεί να τεθεί τέτοιο θέμα θα έπρεπε να έχει διασφαλιστεί η λειτουργία άλλου τμήματος, διαφορετικά είναι πασιφανές πως η λογική είναι να κινηθούν οι αλλαγές στο σκεπτικό που ίσχυσε και στην Ιεράπετρα με το κλείσιμο του εκεί Τμήματος.

Η δεύτερη υποσημείωση αφορά την πρόταση για νέα Σχολή. Εκεί ο διπλός αστερίσκος επισημαίνει πως «η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021». Δηλαδή, η πρόβλεψη για το νομό Λασιθίου είναι υπό πολλές προϋποθέσεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι άμεση, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ειδικά σε ότι αφορά την εκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών ασφαλώς και μπορούν να προκύψουν θέματα ενώ σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι ξεκάθαρο πως σήμερα δεν είναι διαθέσιμο και δεν αναμένει την μετακίνησή του.

Πάντως, θα πρέπει να σημειώσουμε πως σε ότι αφορά το Λασίθι, ανάμεσα στα συμπεράσματα που προκύπτουν από το πόρισμα αναφέρεται: «Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο νομό Λασιθίου, που θα ανήκει σε μια νέα Σχολή, εκείνη των Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών με έδρα στο Λασίθι, ικανοποιώντας έτσι μια μεγάλη ανάγκη της Κρήτης συνολικά, για την οργάνωση πανεπιστημιακού επιπέδου Μουσικών Σπουδών, σ’ ένα νησί με τεράστια μουσική παράδοση, τρία Μουσικά Σχολεία και ένα μεγάλο δυναμικό νέων και καταξιωμένων μουσικών, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό».

Στα ίδια συμπεράσματα που αναφέρονται στα νέα τμήματα, σημειώνει πως «το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων στο Ηράκλειο, που καλείται να θεραπεύσει ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό γνωστικό πεδίο, έχοντας συνέργειες με το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, αλλά και τους επιστήμονες των βιο-επιστημών και του αγροδιατροφικού τομέα στα άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Κρήτης, ενός τομέα που αποτελεί άξονα προτεραιότητας στην έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κρήτης».

Στο τέλος δε προχωρεί κι σε ένα μεγάλης σημασίας και απολύτως πραγματικό συμπέρασμα που χρήζει απάντησης. «Θεωρούμε ότι, για τη διασφάλιση της επιτυχίας του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 40 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και 30 νέες θέσεις ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ, για τη στελέχωση εξ αρχής των νέων Τμημάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθεί σοβαρή μέριμνα για τη φοιτητική στέγη, καθώς περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπως τα Χανιά, το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος, ήδη αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα», αναφέρεται στο πόρισμα.

Τα παραπάνω μαρτυρούν μεν μια τάση να ενταχθεί το Λασίθι στο χάρτη της τριτοβάθμιας παιδείας, αλλά χωρίς όλα τα δεδομένα που θα καθιστούσαν βέβαιη την εξέλιξη αυτή.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ