Νέος διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης

Στις 8-2-2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης ο Αρχιπύραρχος Νικόλαος Λαγουδάκης ο οποίος μετατέθηκε από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά τα έτη 2017 και 2018 υπηρέτησε ως Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου.