Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζΣυνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σητείας

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σητείας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 14:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος για ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. (εισηγητής Δήμαρχος)

2.  Θέσπιση επιτροπής αποτίμησης και επιβράβευσης, σε ετήσια βάση, των εθελοντικών δράσεων στο Δήμο Σητείας. (εισηγητής  κ. Δημητροπουλάκης)

3.  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 353/2017 απόφασης σχετικής με τη χωροθέτηση του Αστεροσχολείου  του Δήμου Σητείας στα πλαίσια της πράξης: ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. (εισηγητής Λ. Τερζής)

4.  Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου « Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αρκαδίου » στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και δέσμευση εγγραφής του στο Ε.Π. του Δήμου. (εισηγητής Λ. Τερζής)

5.  Λήψη απόφασης για δέσμευση ποσού ύψους 65.000,00 € από ίδιους πόρους, για ενίσχυση της χρηματοδό- τησης της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σητείας », που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος II. (εισηγητής Λ. Τερζής)

6.  Έγκριση αγοράς ιδιωτικού ακινήτου στην τ.κ. Παλαικάστρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση αναγκών του νεκροταφείου. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

7.  Λήψη απόφασης περί άρσης ασυμφωνίας ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης μεταξύ των Ο.Τ 191 και 193 στη Σητεία. (εισηγητής Λ. Τερζής)

8.  Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ». (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)

9. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2019.  Καθορισμός αρδευτικής περιόδου. (εισηγητής Λ. Τερζής)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στο ΒΑΙ. (εισηγητής Λ. Τερζής)

11. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία προθεσμιακού λογαριασμού καταθέσεων. (εισηγητής Λαντζανάκης Ν.)

12. Τροποποίηση του Ο.Π.Δ. του Δήμου οικ. έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

13. Κατάρτιση προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ, T.A.Π., Α.Π.Ε.  κ.λ.π.  (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

14. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

15.  Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (εισηγητής Ν. Λογκάκης)

16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2019. (εισηγητής Λ. Τερζής)

17. Έγκριση απολογισμών έτους 2018 των νπδ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ. (εισηγητής Ν.

Λαντζανάκης)

18.  Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκατα-

στάσεων που στεγάζουν διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. (εισηγητής  Ν. Λαντζανάκης)

19.  Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ.

(εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

20.  Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

21.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης )

22.   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

 

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                  Γιάννης Δρακάκης

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα