Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και η ατζέντα των συνομιλιών με τους ηγέτες της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας.