«Κυριακή των Βαΐων» και ετοιμάζονται οι βαγιές (βίντεο)

«Των Βαΐων» την Κυριακή και οι κυρίες στο καφέ «Περιστέρι» ετοιμάζουν τις βαγιές.
Ονομάζονται έτσι, γιατί «μετά Βαΐων και κλάδων» έγινε η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας